Klub dyskusyjny

Jako uzupełnienie pisma i serwisu internetowego od 2004 roku organizujemy cyklicznie Klub Dyskusyjny „Recyklingu Idei”. Jego celem jest umożliwienie wymiany myśli na tematy społeczno­‑polityczne i artystyczne, a w szczególności pogłębienie zagadnień poruszanych na naszych łamach. Na naszych spotkaniach staramy się umożliwić wymianę opinii pracowników naukowych, aktywistów, artystów i innych. Spotkania w ramach Klubu Dyskusyjnego „Recyklingu Idei” odbywają się z udziałem zaproszonych gości, jednak naszą ambicją jest umożliwienie równoprawnej dyskusji między wszystkimi uczestnikami i uczestniczkami.

Klub Dyskusyjny „Recyklingu Idei” to także okazja do poznania się współtwórców pisma i czytelników, nawiązania nieformalnych rozmów i podejmowania różnorakiej współpracy. Wierzymy, że taka forma działania przyczyniać się będzie do poszerzenia i integracji środowiska osób zainteresowanych zmianą społeczną. Zapraszamy!

Do tej pory spotkania w ramach Klubu Dyskusyjnego „Recyklingu Idei” miały miejsce we Wrocławiu, w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Zielonej Górze. Zachęcamy do kontaktu osoby, które chciałyby się podjąć regularnej lub jednorazowej organizacji Klubu w swojej miejscowości.

Zobacz dotychczasowe spotkania.