O nas

„Recykling Idei” to społecznie zaangażowane lewicowe czasopismo i serwis internetowy, istniejące od 2002 roku. Tworzony jest głównie przez wrocławskie środowisko związane ze społecznością akademicką oraz ruchami społecznymi. Stawiamy sobie za cel zapewnienie forum dla myśli krytycznej wobec hegemonii ideologii neoliberalnej czy szerzej: wobec kapitalistycznych stosunków społecznych oraz innych form wyzysku i dominacji. Chcemy, aby „Recykling Idei” przyczyniał się do upowszechniania idei emancypacji społecznej, sprawiedliwości i równości socjalnej oraz podmiotowości obywatelskiej.

Na naszych łamach łączymy szeroko rozumianą politykę i kulturę, podejmując różnorodny zakres kwestii: od ekonomii, globalizacji, praw pracowniczych, społeczeństwa obywatelskiego i ruchów społecznych, przez prawa człowieka, ekologię czy tematykę seksualności i płci kulturowej (gender), po sztukę i literaturę. Próbujemy śledzić związki i punkty przecięcia różnych pól konfliktu społecznego, prezentować różne stanowiska w ramach poruszanych tematów oraz znosić granice dyscyplin. Do „Recyklingu Idei” piszą między innymi pracownicy akademiccy i doktoranci, studenci, publicyści, działacze społeczni, artyści. Publikujemy teksty o charakterze teoretycznym, artykuły publicystyczne, komentarze, również przekłady ważnych prac autorów i autorek zagranicznych. Staramy się łączyć perspektywę krytycznej teorii społecznej i oddolnej działalności społeczno­‑politycznej, osadzając podejmowaną tematykę w kontekście realnych walk emancypacyjnych.

Oprócz wydawania pisma i serwisu internetowego organizujemy w różnych miastach cykliczny Klub Dyskusyjny „Recyklingu Idei”, bierzemy udział w spotkaniach i konferencjach, obejmujemy patronatem bliskie nam ideowo wydarzenia. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, kołami naukowymi, grupami nieformalnymi.

„Recykling Idei” jest projektem niekomercyjnym i niezwiązanym z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym.

Zapraszamy do współpracy!
E­‑mail: redakcja [na serwerze] recyklingidei [dot] pl


Redakcja:
Olga Aroniewicz, Marcin Fronia, Katarzyna Gawlicz, Michalina Golinczak, Mateusz Janik, Joanna Kobyłt, Paweł Krzaczkowki („Recykling Sztuki”), Jakub Maciejczyk, Aneta Osuch, Marcin Starnawski, Joanna Synowiec

Współpraca:
Monika Bobako, Andrzej Goworski, Tomasz Grzyb, Renata Kin, Tadeusz Koczanowicz, Marzena Lizurej, Artur Maroń, Andrzej W. Nowak, Malwina Pokrywka, Marianna Szczygielska, Jagoda Szelc, Katarzyna Wiącek, Sławomir Wieczorek, Anna Zawadzka, Aleksandra Zoń


Wydawca:
Stowarzyszenie na rzecz Niezależnych Mediów i Edukacji Społecznej
ul. Krzycka 5a/6
53­‑019 Wrocław
KRS 0000206104, REGON 932999278, NIP 899­‑253­‑51­‑96